Tots hem vist grans esdeveniments en llocs d’interès històric. Llocs que aparentment són massa delicats per acollir els saraus que es munten. Haurien de fer-se aquests esdeveniments en llocs que podrien sortir perjudicats?

Alguns opinen que són llocs creats per a l’oci. Teatres, Museus, Circs, Places, Coliseus … Estan destinats a això. I el “desgast” que es pugui produir per aquest tipus d’ús és just i lògic i no hauria d’afligir-nos. Això no vol dir que valgui tot i que no calgui anar amb compte amb el que fem, però no podem perdre el sentit amb el qual es van construir.

D’altra banda, hi ha qui diu que són llocs històrics i per regla general en un estat delicat de conservació. Pesa més el seu valor com a part de la història, que pel seu ús. Tenim suficients llocs per a realitzar qualsevol tipus d’esdeveniment de qualsevol mida. No cal arriscar aquests llocs amb el comportament tan deficient que, per regla general, tenim els éssers humans.

LA REALITAT

Des del punt de vista de conservació del patrimoni, el “mal” que un concert pot fer és més greu pel fet de la maquinària que munta i desmunta l’esdeveniment (camions, grues de gran tonatge, ancoratges a terra, etc.) que per l’esdeveniment en si (ni la llum ni el so faran més mal que el sol o l’activitat normal). Les persones ja visitaven i utilitzaven abans aquests espais. No és més perjudicial ara que abans.

Això explica com n’és d’important disposar de professionals a l’hora d’organitzar, muntar i desmuntar aquest tipus d’esdeveniments. Conscients, no només de l’esdeveniment, sinó de l’entorn que els envolta. I és que, al marge de les opinions confrontades, la realitat és que un entorn especial fa l’esdeveniment més especial encara.